Domain yaşı ve hosting süresinin SEO çalışmalarına olumlu etkileri vardır. Bir sitenin domain yaşının 5 yıl ve üzeri olması, SEO çalışmalarını doğrudan etkileyerek web sitenin sıralamada önemli bir yer edinmesini sağlar ancak elbette ki bu tek başına bir başarı etkeni