İnternette reklam verirken dikkat edilmesi gereken birçok husus vardır. Bu hususların en başta ve en önemli olanı reklamın maliyetinin ne olacağıdır. Bu reklam maliyetini hesaplarken birçok maddeyi göz önünde bulundurmamız gerekir. Kampanya türü, zaman, bütçe ve farklı reklam verme çeşitleri gibi durumlar başlıca değişiklik gösterme sebepleridir. Bunlara bağlı olarak Reklam Maliyeti Hesaplama Çeşitleri oluşturulur. Bu bir süreçtir ve her Dijital Pazarlama Uzmanı bu süreci çok iyi bilmelidir. Herhangi bir markanın dijital reklamlarından sorumlu birisi ya da bu işlere meraklı biriyseniz Dijital Reklam Maliyeti Hesaplama ile ilgili aklınızda soru işaretleri olabilir. Buyrun sizler için derlediğimiz yazımıza göz atalım.

Dijital Reklam Maliyetleri Nasıl Hesaplanır?

dijital-reklam-maliyeti-hesaplama

Cost Per Action ( CPA ) Nedir? Nasıl Hesaplanır?

CPA, Aksiyon Başı Maliyet demektir. Adından da anlayacağınız gibi her aksiyon için maliyet anlamına gelmektedir. Hedeflenen aksiyon genellikle sabit ya da yüzdesel olarak ücretlendirilir. Ve kullanıcılardan aksiyon alındığında fiyatlandırılır.
CPA Nasıl Hesaplanır ?

Toplam Maliyetin, Toplam Aksiyon sayısına bölünmesi ile hesaplanır.

dijital-reklam-maliyeti-hesaplama

Örneğin ; Yeni bir telefon modeli için reklam yapmayı düşünüyorsunuz. Bu reklam için 3000 TL’lik bir bütçe ayırdınız. Yaptığınız reklam sonucunda 20 tane telefon satışı gerçekleşti. Bu reklamın CPA’ini yukarıdaki gibi hesaplayabilirsiniz.
Yukarıdaki hesaplamadan gidersek 3000/20 = 150 TL olarak her telefonun satışı için 150 lira harcadığınızı görebilirsiniz.

Cost-per-Click  (CPC) Nedir ? Nasıl Hesaplanır ?

CPC, Tıklama Başı Maliyet demektir. İnternet reklamcılığında sıkça kullanılan bir terim ve yöntemdir. Google’da arama yapıldığında karşınıza çıkan Adwords reklamları CPC  çalışma modeline verebileceğimiz en iyi örnek olacaktır. Her bir tıklama için ücretlendirme yapıldıktan sonra, kullanıcıların ilgili reklamlara tıklamasıyla ödeyeceğiniz toplam miktarlardır.
Nasıl Hesaplanır ?

dijital-reklam-maliyeti-hesaplama
Tıklama Başına Maliyetiniz ile Tıklama Sayısını çarparak hesaplayabilirsiniz.
Örneğin ; Verdiğiniz bir reklam için CPC değeri 20 Kuruş. Reklamın tıklanma sayısı da 500. Bu durumda Maliyet= 0.20 x 500 = 100 TL maliyetiniz olmuş olur.

CPL (Cost-per-Lead) Nedir? Nasıl Hesaplanır ?

CPL, Data Edinme Başı Maliyet anlamına gelir. Veritabanınıza aldığınız her data başına ödediğiniz ücretlerdir. Yani kullanıcıların bir form doldurup veritabanınıza bu bilgileri almanız ücretlendirilmenizi sağlar.

CPM (Cost-per-Mille) Nedir? Nasıl Hesaplanır?

CPM, Bin Gösterim Başına Maliyet anlamına gelir. Türkçe karşılığından da anlayacağınız üzere satın aldığınız reklamın 1000 kere gösterilmesi sonucunda ödeyeceğiniz maliyettir.
Nasıl Hesaplanır ?
CPM maliyetinizi ölçmek için aşağıdaki formül işinize yarayacaktır.

dijital-reklam-maliyeti-hesaplama

Örneğin; Bir reklam satın aldınız. Aldığınız bu reklamın maliyeti 1000 TL iken 300.000 gösterim sağladınız. Formüle göre reklamın CPM değerini hesaplayabilirsiniz.
CPM = 1000/300.000 x 1000 = 3.33

CPI (Cost-per-Impression) Nedir ? Nasıl Hesaplanır ?

CPI, İzlenim Başı Maliyet anlamına gelir. İnternet reklamcılığında ve pazarlamada sıkça kullanılan bu yöntem doğrudan web sayfası trafiği ile ilgilidir. İnteraktif bir kampanyanın ne kadar başarılı olduğunu ve maliyetini ortaya çıkarabilmek için kullanılan etkin bir tekniktir.

CPC (Cost-per-Conversion) Nedir Nasıl Hesaplanır ?

CPC, Dönüşüm Başı Maliyet anlamına gelir. Çoğunlukla yayınladığınız reklama tıklama sonrasında yönlendirme, satış gibi durumları değerlendirir. Yani müşterinin ilgili reklamınızla etkileşime geçip, herhangi bir şekilde size dönüş sağladığında ödediğiniz fiyatlardır.Dönüşüm oranı optimizasyonu çalışmalarında en fazla üzerinde durulması gereken metrikdir.