Reklamcılık ve pazarlama dallarında, reklam harcaması getirisi yani ROAS, reklam kampanyalarını ve reklam bütçelerini değerlendirirken en önemli pazarlama istatistiği faktörlerinden biridir. İşletmelerin kar marjlarını ve reklamlarını incelediğimizde, ROAS bu önem sırasında kendini belli etmektedir. Özetlemek gerekirse reklam karşılığında harcanan para ve elde edilen gelirin ölçülmesi durumuyla şekillenen kampanyalara ROAS denmektedir. Ayrıntılı rehberimizle birlikte ROAS nedir ve nasıl hesaplanır öğrenelim.

ROAS Nedir?

ROAS, terimi Return on Ad Spend kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Türkçe karşılığı ise “Reklam Harcamalarının Getirisi“ olarak yer etmiştir. ROAS, gelir ölçümü sonucunda reklam harcamalarıyla karşılaştırılması ile reklam kampanyasının etkili olup olmadığını gösteren istatistiktir.

ROAS, kısa süreli kampanya, bağımsız kampanya, reklam kampanyası gibi yıllık bazında her türlü ölçümü yapmakta kullanılabilmektedir.

ROAS ile ROI Arasındaki Farklar Nelerdir?

Her ikisi pazarlama ve işletme faaliyetlerinin finansal sonuçlarını ölçmek için göstergelerdir. Fakat ROAS ile ROI’yi birbirinden ayıran farklılıklar bulunmaktadır. Dönüşüm oranı optimizasyonu içerisinde yer alır.

ROAS hesaplamasında her para birimi başı ne kadar para getirdiğini gösterirken, ROI yatırımın ne kadar verimli olduğunu göstermektedir. ROI, yatırım getirileri ile birlikte yatırım maliyetini karşılaştırır ve o şekilde bir sonuç çıkarmaktadır. ROI hesabını bir örnekle anlatmak gerekirse:

ROI = (150.000 – 100.000) / 100.000 * 100 = %50

ROI = (Satış – Pazarlama Kampanyası) / Pazarlama Kampanyası x %100

roas-roi-farklar

ROAS ile ACOS Arasındaki Farklar Nelerdir?

ACOS, reklam harcamalarına karşı gelen gelirin maliyetini ölçer. ACOS, reklam harcamalarının, elde edilen satışların yüzdesini temsil etmektedir.

Kısaca özetlemek gerekirse, ROAS, reklam harcamalarının getirisinin bir ölçüsüdür, ACOS ise reklam harcamalarının satış maliyetlerinin bir ölçüsüdür. Değerlerine göre ROAS yüksek olmalı ve ACOS düşük olmalıdır. ACOS hesabını örnekle anlatmak gerekirse:

ACOS = (1000 / 50000) x 100 = %20

ACOS = (Reklam Harcamaları / Satışlar) x 100

ROAS Hesaplaması Nasıl Yapılır?

ROAS hesabı yapmak, reklam stratejilerine yardım etmektedir. Basit bir denklem ile birlikte reklam performansını yüzdesel olarak ölçülebilir. ROAS hesaplaması formülü ise şu şekilde yapılmaktadır:

ROAS = (Reklam Geliri / Reklam Maliyeti) x 100

ROAS için örnekle anlatmak gerekirse şu şekilde anlatabiliriz:

ROAS = 100.000 / 5.000

ROAS değeri bu ölçekte 20’dir. Yani her 1 birimlik harcama sonucunda 20 birimlik kazanç elde edilmiştir. Yüzdelik oran için x100 devreye girmektedir. Bu da ROAS sonucunun %2000 olduğu anlamına gelmektedir.

ROAS Neden Önemlidir?

ROAS, markaların oluşturduğu reklamlardan elde ettikleri kazançları hesaplamak için oldukça kullanışlı bir formül stratejisidir. Kampanyanın verimliliğine göre reklamlara yön verdirebilir, kampanyanın beklentilerini belirlemeye yardımcı olabilecektir. Başka bir deyimle erken KPI kategorisine girmektedir.

ROAS ve Marka Bilinirliği Arasındaki İlişki Nedir?

ROAS ile marka bilinirliği arasındaki ilişki direkt olarak ölçülememektedir. Fakat ROAS ile marka bilinirliği arasında ilişki bulunmaktadır. Reklam kampanyaları ROAS için önemli olduğu kadar marka bilinirliği için de önemlidir. Fakat ROAS ölçülebilir metriklerden oluşurken, marka bilinirliğinin herhangi bir metriği bulunmamaktadır.

Marka bilinirliğini öğrenmek için halka inmek ve form, anket gibi yollarla ölçümlenebilmektedir. Kısacası marka bilinirliği ve ROAS için oldukça önemli bağlantıdan oluşmaktadır, fakat marka bilinirliğini ölçmek daha dolaylı ve daha zordur.

roas-nasil-hesaplanir

ROAS Değerlerinize Göre Başarılı Mısınız?

ROAS verilerine bakıldığı zaman işletmelerin yüksek ROAS oranları almak istediği söylenebilir. ROAS oranının yüksek olması reklam başına gelen getirinin yüksek olması anlamına gelmektedir. Ortalama ROAS oranı 2:1 olduğu zaman, bir markanın reklam harcamalarındaki her 1 birim karşılığında 2 birim getiri elde ettiği anlamına gelir.

ROAS Ölçümlerine Yapılan Hatalar Nelerdir?

ROAS ölçümleri yaparken yapılan hatalar bulunmaktadır. Bu hatalar kimi zaman büyük açıklara ve yanlış stratejileri düzeltmemekle beraber gelişen gelir kaybına yol açabilmektedir. ROAS ölçümlerinde yapılan hatalar ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Hatalı Veri Toplaması Yapmak
  • Kullanılan Kriterlerin Yanlış Seçilmesi
  • Farklı Kanalların Karşılaştırılması
  • Kampanya Sürelerinin Farklı Olması
  • Tedarik Zincirindeki Veri Kaybı
  • Hesaplamaların Yanlış Yapılması
  • Yetersiz Veri Analizi
  • Farklı Hedeflemelerin Karşılaştırılması
  • Mevsimsel Değişkenlikler
  • Pazarlama Çabaların Etkisizliği

Bu tür ölçümleme hataları oluşabilmektedir. Unutmayın ki ROAS ve diğer ölçümleme stilleri yüksek derecede dikkat istemektedir.