Pazarlama sektöründe verilerin analiz edilmesi ve verilerin doğru şekilde sıralanabilmesi büyük bir ihtiyaç doğurmuştur. Özellikle modern pazarlarda Regex ile sağlanmaya başlamıştır. Regex’in temel amacı saatlerce uğraşılması gereken, binlerce kişilerin verilerini sıralamasını kolaylaştırmak ve aynı standart haline getirmektir.

Regex Nedir?

Regex, regular expression kelimelerinin kısaltmasıdır. Karakter dizinlerinin desenlerini tanımlamak için kullanılan bir programlama amacı olarak piyasaya sürülmüştür. Regex, dize içerisindeki belirli desenleri tanımlayan özel dizin karakterler ve belirteçler kullanmaktadır.

Regex, öncelikli olarak metin işleme işlerinde, arama ve değiştirme işlerinde, dize manipülasyonları işlemlerinde kullanılır. Regex’i örneklendirmek gerekirse, e-posta adresi gibi belirli bir deseni içeren dizeyi bulmak ve aynı dizeden belirli karakterleri çıkarmak için kullanılabilmektedir.

Regex özellikle, programlama dillerinde ve metin düzenleme araçlarında desteklenir ve işlemleri çok daha kolay hale getirir.

Regex Ne İşe Yarar?

Lead tarzındaki çeşitli verilerin toplanması gerektiği durumlarda kişilerden formlar doldurulması istenir. Fakat her kullanıcının formları doğru şekilde doldurulduğundan emin olunamaz. Harf, boşluk, yazım kuralları gibi hataları kullanıcılar formları doldururken yapabilmektedir.

Bu form düzeltmeleri kişi sayısı az olduğu zaman bir problem oluşturmayabilir. Fakat formlar binler sayısına ulaştığı zaman bu düzenlemeleri sağlamak mümkün olmamaktadır.

Regex bu gibi durumlarda devreye girmektedir. Regex şu işlere yaramaktadır:

 • Binler sayısına ulaşan verilerin arasında istenilen veriyi hızlı bir şekilde filtrelemek.
 • Veriler en doğru hale en hızlı şekilde getirilebilir.
 • Veri kayıpları önlenebilir.
 • Zamandan ciddi şekilde tasarruflar sağlanmaktadır.
 • Veriler istenildiği şekilde kullanılabilir ve istenildiği şekilde yönetilebilir.

 

regex-text-editor

Regex Kullanım Alanları Nelerdir?

Regex hayatımızda çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Regex, metin işleme işlerinde, veri doğrulama gerektiğinde, arama işlemlerinde kullanılabilir. Regex’in kullanım alanları şu şekildedir:

 • Metin işleme: Regex, metin dosyalarını, dize verilerini ve log dosyalarını işlemek için kullanılır.
 • Veri Doğrulama: Regex, belirli formata uygun olmayan kullanıcı girdilerini doğrulamak için kullanılır.
 • Arama ve Değiştirme İşlemleri: Regex, metin dosyasının içindeki belirli bir deseni aramak ve değiştirmek için kullanılabilir.
 • Web Scraping: Regex, internet sayfalarındaki belirli verileri çekmek için kullanılabilir.
 • Programa Dilleri: Regex, programa dilerindeki metin işleme fonksiyonlarında kullanılabilir.
 • Veritabanı İşlemleri: Regex, veritabanındaki belirli verileri toplamak veya belirli verileri sorgulatmak için kullanılabilir.

Regex Karakterleri ve Anlamları Nedir?

Regex’te kullanılan özel karakterler bulunmaktadır. Bu karakterler aynı programlama dillerindeki gibi farklı anlamlara gelmektedir. Bu özel karakterler ve özel karakterlerin anlamları şu şekilde gösterilebilir:

 1. ^: Belirtilen desenin satır başında başladığını belirtir.
 2. $: Belirtilen desenin satır sonunda bittiğini belirtir.
 3. .: Herhangi bir karakteri temsil eder.
 4. ?: Önceki karakterin sıfır veya bir kere tekrarını temsil eder.
 5. \: Sonraki karakterin özel karakter değil, normal bir karakter olarak ele alınmasını sağlar.
 6. []: Parantezler arasındaki herhangi bir karakteri temsil eder.
 7. [^]: Parantezler arasındaki karakterlerin dışındaki herhangi bir karakteri temsil eder.
 8. (): Desenlerin gruplandırılmasını sağlar.
 9. |: Alternatif desenler için kullanılır.
 10. {}: Önceki karakterin belirtilen sayıda tekrarını yapar.
 11. …: İlgili alan ile her şeyi eşleştirir.

Regex’te bu özel karakterler, Regex ifadelerini oluşturmak için kullanılmaktadır.

regex-editor

Regex ile SEO Arasındaki Bağlantı Nedir?

Regex ve SEO arasındaki bağlantı, sitelerin arama motorları tarafınca daha iyi indekslenebilmesi ve sıralanması için kullanılan tekniklerden biridir.

Web siteleri, arama motorları tarafından indekslenmektedir. Bu sırada sıralama elemanları olan sitenin içeriği, başlıkları, meta açıklamaları, URL yapısı gibi faktörler dikkate alınmaktadır. Regex, bu gibi faktörleri optimize etmekte yardımcı olur.

Ayrıca, Regex, meta açıklamalarını optimize etmeye de yardımcı olabilmektedir. Meta açıklamaları, web sitelerinin arama sonuçlarındaki sayfalarında gösterilen içeriğin kısa açıklamasına denmektedir. Regex, meta açıklamalarının belirli desenlere göre optimize edebilir ve arama motorları tarafından daha kolay anlaşılabilir hale getirebilir. SEO ajansları Regex teknolojisini gerek eklentiler ile gerekse yazılımlar ile kullanmaktadır.

Google Sheets’de Regex Kullanımı

Google Sheets üzerinde Regex kullanmak için üç farklı formül bulunmaktadır. Bu formüller:

 1. REGEXMATCH
 2. REGEXEXTRATCH
 3. REGEXREPLACE

Bu formüllerin kullanım amaçlarıysa şu şekilde anlatılabilir:

REGEXMATCH

REGEXMATCH formülü ile birlikte Google Sheets hücrelerinde yer alan girdilerle birlikte oluşturulan Regex find yapısının eşleşmesi durumunda. “TRUE” dönüşü yapani eşleşmemesi durumundaysa “FALSE” dönüşü yapan bir formül yapısıdır.

REGEXEXTRARCH

REGEXEXTRARCH formülü, yazıldığı takdirde Regex için eşlenecek olan çıktıyı sütuna eklemektedir. REGEXMATCH yapısı gibi “TRUE, FALSE” çıktısı vermez. Direk olarak satırı sizlere sunar.

REGEXREPLACE

REGEXREPLACE formülü, belirlenen satır ile başka bir satırı değiştirir. Bu yapı aynı zamanda Google Sheets üzerinde Find and Replace olarak da görünmektedir.

Google Search Console Regex Kullanımı

Google Search Console, SEO için oldukça büyük önemdedir. Günü birlik olarak kullanılan araçlar arasına girmektedir. Daha geniş aramalar için Regex yapısı kullanılabilmektedir.

Filtreler içerisinde “Sorgu” filtresine tıklandıktan sonra önünüze “Özel (REGEX)” seçeneği düşecektir.

Online Regex Araçları

Yazımları test etmek için ve veri üzerinde değişiklikler yapmak için bazı online Regex araçları da mevcuttur. Bu araçlar arasında en yaygın olan üç online derleyici ise şu şekildedir: